TikTak Bio Organica Dark Roast

TikTak Bio Organica Dark Roast je prvoklasna bio kava. Kvalitetna mješavina zrna sorti arabica i robusta jamči vrhunsku kvalitetu. Kava se uzgaja i bere na biološki način u različitim zemljama, primjerice Meksiku, Peruu i Tanzaniji. Svoj profinjeni okus i bogatu aromu Organica Dark Roast može zahvaliti zrnima sorte robusta te duljem i intenzivnijem prženju.

TikTak Bio Organica Dark Roast nosi oznake kvalitete EU Bio i Fair Trade.
Na taj se način podupiru uzgajivači kave u zemljama u razvoju kako bi mogli samostalno osiguravati svoju egzistenciju. Oznaka Fair Trade jamstvo je pridržavanja međunarodno utvrđenih kriterija pravedne trgovine.

TikTak Bio Organica Dark Roast dostupan je kao:

kava u zrnu u pakovanju od 1.000 grama

  • Aroma: 4 od 5
  • Punoća: 5 od 5
  • Intenzitet: 4 od 5
  • Prženje: tamno