INFORMACIJE

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. Ukratko o zaštiti osobnih podataka

Općenito

Slijedi kratak opis načina obrade vaših osobnih podataka pri posjeti ovim internetskim stranicama. Osobni podaci su svi podaci kojima je moguće identificirati osobu. Iscrpne informacije na temu zaštite podataka možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka u nastavku.

Prikupljanje podataka na ovim internetskim stranicama

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovim internetskim stranicama?

Podatke na ovim internetskim stranicama obrađuje operater internetskih stranica. Njegove podatke za kontakt možete pronaći u impresumu ovih internetskih stranica.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Vaši podaci prikupljaju se u prvom redu kad nam ih vi priopćite. To mogu biti, primjerice, podaci koje unesete u obrazac za kontakt.

Ostale podatke prikupljaju naši informatički sustavi automatski ili na temelju vaše privole pri pristupanju stranici. Pritom je riječ u prvom redu o tehničkim podacima (primjerice internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme pristupanja stranici). Ti se podaci prikupljaju automatski kad pristupite internetskim stranicama.

Koja je svrha prikupljanja vaših podataka?

Dio podataka se prikuplja kako bi se osiguralo besprijekorno funkcioniranje internetskih stranica. Ostali podaci mogu se upotrebljavati za analizu ponašanja korisnika.

Koja su vaša prava u vezi s podacima?

U svakom trenutku imate pravo bez naknade dobiti informacije o porijeklu, primatelju i svrsi pohranjenih osobnih podataka. Osim toga, imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje tih podataka. Ako ste dali privolu za obradu podataka, tu privolu možete u svako doba opozvati. Osim toga, u određenim okolnostima imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka. Nadalje, imate pravo žalbe nadležnom nadzornom tijelu.

U tu svrhu, kao i u vezi s ostalim pitanjima povezanima sa zaštitom osobnih podataka, možete nam se u svako doba obratiti na adresu navedenu u impresumu.

Alati za analizu i alati trećih pružatelja

Moguće da će se pri vašoj posjeti ovim internetskim stranicama statistički vrednovati vaše ponašanje pri pretraživanju. To se odvija u prvom redu pomoću takozvanih programa za analizu.

Detaljne informacije o programima za analizu možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka u nastavku.

2. Hosting i mreža za distribuciju sadržaja (CDN)

Vanjski hosting

Hosting ovih internetskih stranica osigurava vanjski pružatelj usluga hostinga. Osobni podaci koji se prikupljaju na ovim internetskim stranicama pohranjuju se na poslužitelj pružatelja usluga hostinga. To mogu biti podaci kao što su IP adrese, zahtjevi za kontakt, metapodaci i komunikacijski podaci, podaci o ugovorima, podaci za kontakt, imena i prezimena, podaci o pristupanju internetskim stranicama i ostali podaci koji se generiraju putem internetskih stranica.

Pružatelj usluga hostinga angažira se u svrhu izvršenja ugovornih obveza prema našim potencijalnim i postojećim kupcima (čl. 6. st. 1. b Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), kao i da bismo osigurali sigurnu, brzu i učinkovitu internetsku ponudu putem profesionalnog pružatelja (čl. 6. st. 1. f GDPR-a).

Naš pružatelj usluga hostinga vaše će podatke obrađivati samo u mjeri u kojoj je to potrebno da bi mogao ispunjavati svoje obveze i slijediti naše upute povezane s tim podacima.

Surađujemo sa sljedećim pružateljima usluga hostinga:

[naziv i adresa pružatelja usluga hostinga]

Zaključivanje ugovora o izvršenju obrade

Kako bi se zajamčila obrada sukladna odredbama o zaštiti podataka, sa svojim pružateljem usluga hostinga zaključili smo ugovor o izvršenju obrade.

3. Opće napomene i obvezne informacije

Zaštita podataka

Operateri ovih stranica pristupaju zaštiti osobnih podataka veoma ozbiljno. Vaši osobni podaci ostaju povjerljivi i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka te ovom izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ove internetske stranice, pritom se prikupljaju različiti osobni podaci. Osobni podaci su podaci kojima je moguće identificirati osobu. Ovom se izjavom o zaštiti podataka objašnjava koje podatke prikupljamo i za što ih upotrebljavamo. Osim toga, njome se utvrđuje na koji način i u koju svrhu se podaci prikupljaju.

Napominjemo da prijenos podataka internetom (primjerice pri komunikaciji e-poštom) može biti manjkav u pogledu sigurnosti. Nije moguća besprijekorna zaštita podataka od pristupa trećih osoba.

Napomena o odgovornom tijelu

Tijelo odgovorno za obradu podataka na ovim internetskim stranicama je:

Segafredo Zanetti Croatia d.o.o.
Hektorovićeva 2
HR-1000 Zagreb

Telefon: +385 1 3794 882
e-mail: info@segafredo.hr

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili s drugima odlučuje o svrsi i sredstvima obrade osobnih podataka (primjerice imena i prezimena, adrese e-pošte ili sl.).

Vrijeme čuvanja

Ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije pobliže navedeno vrijeme čuvanja, vaši osobni podaci ostaju kod nas dok se ne ispuni svrha obrade podataka. Ako podnesete opravdanu molbu za brisanjem ili opozovete privolu za obradu podataka, vaši će se podaci obrisati, ako nemamo drugih, pravno dopuštenih razloga za pohranu vaših osobnih podataka (primjerice rokovi čuvanja podataka u svrhu poreza ili trgovačkog prava); u potonjem slučaju, brisanje će uslijediti nakon što prestanu spomenuti razlozi.

Napomena o prosljeđivanju podataka u SAD

Naše internetske stranice sadržavaju, među ostalim, alate trgovačkih društava čije je sjedište u SAD-u. Ako su ti alati aktivni, moguće je prosljeđivanje vaših osobnih podataka na poslužitelj određenog trgovačkog društva u SAD-u. Napominjemo da SAD nije sigurna treća država u smislu prava EU-a o zaštiti podataka. Trgovačka društva u SAD-u obvezna su izdavati osobne podatke tijelima zaduženima za sigurnost, a da vi kao ispitanik ne možete protiv toga sudski postupati. Stoga se ne može isključiti da tijela SAD-a (primjerice tajne službe) neće vaše podatke koji se nalaze na poslužiteljima u SAD-u obrađivati, evaluirati i trajno pohranjivati u svrhu nadzora. Nemamo utjecaja na te aktivnosti obrade.

Opoziv vaše privole na obradu podataka

Mnogi postupci obrade podataka mogući su samo uz vašu izričitu privolu. Privolu koju ste već dali možete u svakom trenutku opozvati. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka do opoziva.

Pravo na prigovor na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima te na izravni marketing (čl. 21. GDPR-a)

AKO SE PODACI OBRAĐUJU NA TEMELJU ČL. 6 ST. 1. E ILI F GDPR-a, IMATE PRAVO NA TEMELJU SVOJE POSEBNE SITUACIJE U SVAKOM TRENUTKU ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA VAS; TO VRIJEDI I ZA IZRADU PROFILA KOJA SE TEMELJI NA TIM ODREDBAMA. PRAVNA OSNOVA KOJOJ PODLIJEŽE OBRADA NAVEDENA JE U OVOJ IZJAVI O ZAŠTITI PODATAKA. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, PRESTAT ĆEMO OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE, OSIM AKO MOŽEMO DOKAZATI DA POSTOJE UVJERLJIVI LEGITIMNI RAZLOZI ZA OBRADU KOJI NADILAZE VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI RADI POSTAVLJANJA, OSTVARIVANJA ILI OBRANE PRAVNIH ZAHTJEVA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21. ST. 1. GDPR-a).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU ZA POTREBE IZRAVNOG MARKETINGA, U SVAKOM TRENUTKU IMATE PRAVO ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA KOJI SE ODNOSE NA VAS ZA POTREBE TAKVOG MARKETINGA, ŠTO UKLJUČUJE IZRADU PROFILA U MJERI KOJA JE POVEZANA S TAKVIM IZRAVNIM MARKETINGOM. AKO SE PROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI VIŠE SE NEĆE OBRAĐIVATI U SVRHE IZRAVNOG MARKETINGA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21. ST. 2. GDPR-a).

Pravo pritužbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, osobito u državi članici u kojoj imaju uobičajeno boravište, u kojoj je njihovo radno mjesto ili mjesto navodnog kršenja. Pravo pritužbe ostaje ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo zatražiti da podatke koje na temelju vaše privole obrađujemo automatizirano ili u svrhu izvršavanja ugovora predamo vama ili trećoj osobi u uobičajenom, strojno čitljivom formatu. Ako zatražite izravan prijenos podataka drugom voditelju podataka, zahtjev ćemo vam ispuniti samo ako je to tehnički izvedivo.

SSL/TLS enkripcija

Iz sigurnosnih razloga i u svrhu zaštite prijenosa povjerljivih podataka kao što su narudžbe ili zahtjevi koje upućujete nama kao operateru stranica, ove stranice se koriste SSL/TLS enkripcijom. Kriptirane poveznice možete prepoznati po tome što adresa preglednika umjesto s „http://” počinje s „https://” te po ikoni lokota.

Kad je aktivirana SSL/TLS enkripcija, podaci koje nam prenosite nisu čitljivi trećim osobama.

Informiranje, brisanje i ispravljanje

U okviru vrijedećih zakonskih propisa u svako doba imate pravo na besplatne informacije o pohranjenim osobnim podacima, o njihovu porijeklu i primatelju, kao i o svrsi obrade podataka, te eventualno imate pravo na ispravak ili brisanje tih podataka. U tu svrhu, kao i u vezi s ostalim pitanjima na temu osobnih podataka možete nam se u svako doba obratiti na adresu navedenu u impresumu.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka. U tu svrhu možete nam se u svako doba obratiti na adresu navedenu u impresumu. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

  • ako osporavate točnost osobnih podataka koji se odnose na vas, a pohranjeni su kod nas, u pravilu nam treba vremena da to provjerimo. Za vrijeme provjere imate pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koji se odnose na vas.
  • ako je obrada vaših osobnih podataka nezakonita, ili ako je bila nezakonita, umjesto brisanja možete zahtijevati ograničenje obrade podataka.
  • ako nama više nisu potrebni vaši osobni podaci, ali su oni potrebni vama za ostvarivanje, obranu ili postavljanje pravnih zahtjeva, imate pravo umjesto brisanja zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka.
  • ako ste uložili prigovor prema čl. 21. st. 1. GDPR-a, potrebno je odvagnuti vaše i naše interese. Sve dok nije utvrđeno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci – osim što ih se pohranjuje – smiju obrađivati samo uz vašu privolu ili u svrhu uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili zaštite prava neke druge fizičke ili pravne osobe ili iz razloga važnog javnog interesa Europske unije ili neke od njezinih država članica.

Prigovor na reklamne e-mailove

Ovime izražavamo svoje protivljenje korištenju podataka za kontakt objavljenih u okviru obveze objave impresuma za slanje reklama i informativnih materijala koje nismo izričito zatražili. U slučaju slanja neželjenih reklamnih poruka, primjerice u vidu neželjene e-pošte, operateri internetskih stranica izričito pridržavaju pravo poduzimanja pravnih koraka.

4. Prikupljanje podataka na ovim internetskim stranicama

Kolačići

Naše internetske stranice koriste se takozvanim „kolačićima”. Kolačići su male tekstualne datoteke koje ne štete vašem krajnjem uređaju. Pohranjuju se na vaš krajnji uređaj privremeno, za vrijeme trajanja jednog posjeta (jednokratni kolačići) ili trajno (trajni kolačići). Jednokratni kolačići se automatski brišu po završetku vaše posjete. Trajni kolačići ostaju pohranjeni na vašem krajnjem uređaju dok ih sami ne obrišete ili dok ih vaš internetski preglednik ne obriše automatski.

Kad pristupite našoj stranici, djelomično je moguće i pohranjivanje kolačića trećih strana na vašem krajnjem uređaju (kolačići trećih strana). Ti kolačići omogućavaju nama ili vama korištenje određenih usluga trećih strana (primjerice kolačići za izvršenje platnih usluga).

Kolačići imaju razne funkcije. Mnogi kolačići su tehnički neophodni zato što bez njih ne bi funkcionirale određene funkcije internetskih stranica (primjerice funkcija košarice ili prikaz videa). Ostali kolačići služe za evaluaciju ponašanja korisnika ili prikaz reklama.

Kolačići potrebni za provedbu postupka elektroničke komunikacije (nužni kolačići) ili za osiguravanje određenih funkcija koje vi želite (funkcionalni kolačići, primjerice za funkciju košarice) ili za optimizaciju internetskih stranica (primjerice kolačići za brojač internetskog prometa) pohranjuju se na temelju čl. 6. st. 1. f GDPR-a ako nije navedena neka druga pravna osnova. Pohranjivanje kolačića predstavlja legitiman interes operatera internetskih stranica kako bi mogao osiguravati besprijekornu i optimiziranu uslugu. Ako se traži privola za pohranu kolačića, pohranjivanje odgovarajućih kolačića odvija se isključivo na temelju te privole (čl. 6. st. 1. a GDPR-a); privolu je moguće u svako doba opozvati.

Postavke svojeg preglednika možete namjestiti tako da vam se pošalje obavijest o namještanju kolačića i da kolačiće dopuštate samo u pojedinačnim slučajevima te da isključite njihovo prihvaćanje u određenim ili u svim slučajevima, odnosno da se pri zatvaranju preglednika aktivira automatsko brisanje kolačića. Pri deaktivaciji kolačića moguće je ograničenje funkcija na ovim internetskim stranicama.

Ako se kolačićima koriste treće strane ili se oni rabe u svrhu analize, o tome ćemo vas obavijestiti u okviru ove izjave o zaštiti podataka i u slučaju potrebe zatražiti vašu privolu.

Privola za kolačiće s Borlabsovim kolačićem

Kako bi pribavile vašu privolu na pohranjivanje određenih kolačića u vaš preglednik i njihovo dokumentiranje u skladu s propisima o zaštiti podataka, naše internetske stranice primjenjuju tehnologiju privole za kolačiće koju omogućava takozvani Borlabsov kolačić. Pružatelj usluge te tehnologije je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (u daljnjem tekstu Borlabs).

Kad pristupite našim internetskim stranicama, na vaš se preglednik pohranjuje Borlabsov kolačić u koji se pohranjuju privole koje ste dali ili opozivi tih privola. Podaci se ne prosljeđuju pružatelju usluge Borlabsova kolačića.

Prikupljeni podaci se pohranjuju dok vi ne zatražite od nas njihovo brisanje, odnosno dok ne obrišete sam Borlabsov kolačić, ili dok ne prestane postojati svrha pohranjivanja podataka. To ne utječe na obvezne zakonske rokove za čuvanje podataka. Pojedinosti o obradi podataka Borlabsova kolačića možete pronaći na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Svrha primjene tehnologije privole na Borlabsov kolačić jest pribaviti zakonski propisane privole za upotrebu kolačića. Pravna osnova za to jest čl. 6. st. 1. alineja 1. c GDPR-a.

Dnevničke datoteke poslužitelja

Operater internetskih stranica prikuplja informacije i automatski ih pohranjuje u takozvanim dnevničkim datotekama poslužitelja koje nam vaš preglednik automatski prosljeđuje. To su sljedeće informacije:

  • vrsta i verzija preglednika
  • operativni sustav koji se koristi
  • URL upućivača
  • ime računala
  • vrijeme zahtjeva upućenog poslužitelju
  • IP adresa

Ti se podaci ne povezuju s drugim izvorima podataka.

Prikupljanje tih podataka odvija se na temelju čl. 6. st. 1. f GDPR-a. Prikupljanje dnevničkih datoteka poslužitelja predstavlja legitiman interes operatera internetskih stranica kako bi mogao osiguravati tehnički besprijekornu i optimiziranu uslugu.

Obrazac za kontakt

Kad nam pošaljete zahtjev putem obrasca za kontakt, vaši podaci iz obrasca, uključujući i podatke za kontakt koje u njemu navedete, pohranjujemo u svrhu obrade zahtjeva i za slučaj naknadnih pitanja. Te podatke ne prosljeđujemo bez vaše privole.

Obrada tih podataka odvija se na temelju čl. 6. st. 1. b GDPR-a ako je vaš zahtjev povezan s izvršavanjem ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu kako bismo učinkovito mogli obrađivati upućene nam zahtjeve (čl. 6. st. 1. f GDPR-a) ili na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. a GDPR-a) ako smo je zatražili.

Podaci koje ste unijeli u obrazac za kontakt ostaju kod nas dok ne zatražite njihovo brisanje, dok ne opozovete svoju privolu za pohranjivanje ili dok ne prestane postojati svrha pohranjivanja podataka (primjerice po okončanju obrade vašeg zahtjeva). To ne utječe na obvezujuće zakonske odredbe – osobito ne na rokove za čuvanje podataka.

Zahtjev e-poštom, telefonom ili telefaksom

Kad nam se obratite e-poštom, telefonom ili telefaksom, vaš zahtjev sa svim osobnim podacima koji iz njega proizlaze (ime, zahtjev) pohranjuje se kod nas i obrađuje u svrhu obrade vašeg zahtjeva. Te podatke ne prosljeđujemo bez vaše privole.

Obrada tih podataka odvija se na temelju čl. 6. st. 1. b GDPR-a ako je vaš zahtjev povezan s izvršavanjem ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora. U svim ostalim slučajevima, obrada se temelji na našem legitimnom interesu kako bismo učinkovito mogli obrađivati upućene nam zahtjeve (čl. 6. st. 1. f GDPR-a) ili na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. a GDPR-a) ako smo je zatražili.

Podaci koje ste nam poslali putem obrasca za kontakt ostaju kod nas dok ne zatražite njihovo brisanje, dok ne opozovete svoju privolu za pohranjivanje ili dok ne prestane postojati svrha pohranjivanja podataka (primjerice po okončanju obrade vašeg zahtjeva). To ne utječe na obvezujuće zakonske odredbe – osobito ne na zakonske rokove za čuvanje podataka.

Funkcija komentara na ovim internetskim stranicama

Za funkciju komentara na ovim internetskim stranicama se, osim vašeg komentara, pohranjuju i podaci o vremenu izrade komentara, vaša adresa e-pošte te, ako objava nije anonimna, vaše korisničko ime.

Pohranjivanje IP adrese

Naša funkcija komentara pohranjuje IP adrese korisnika koji pišu komentare. Budući da ne provjeravamo komentare na ovim internetskim stranicama prije njihove objave, ti su nam podaci potrebni kako bismo u slučaju kršenja zakona, primjerice uvredama ili širenjem propagande, mogli poduzeti korake protiv njihovih autora.

Pretplata na komentare

Kao korisnik stranica, nakon prijave možete se pretplatiti na komentare. Dobit ćete potvrdu e-poštom kako bismo provjerili jeste li korisnik navedene adrese e-pošte. Tu funkciju možete u svakom trenutku opozvati putem poveznice u informativnim porukama e-pošte. U tom slučaju, podaci koje ste unijeli kad ste se pretplatili na komentare obrisat će se; međutim, ako ste nam te podatke proslijedili u druge svrhe i na drugom mjestu (primjerice prilikom pretplate na newsletter), podaci ostaju kod nas.

Vrijeme čuvanja komentara

Komentari i s njima povezani podaci pohranjuju se i ostaju na ovim internetskim stranicama sve dok se sadržaj koji ste komentirali ne obriše u potpunosti ili dok se komentari ne budu morali obrisati iz pravnih razloga (primjerice uvredljivi komentari).

Pravna osnova

Pohrana komentara odvija se na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. a GDPR-a). Privolu možete u svakom trenutku opozvati. Dovoljno je da nam pošaljete obavijest e-poštom u bilo kojem obliku. Opoziv ne utječe na zakonitost protekle obrade podataka.

5. Alati za analizu i reklama

Google Analytics

Ove internetske stranice koriste se funkcijama usluge Google Analytics. Pružatelj usluge je Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics omogućava operateru internetskih stranica analizu ponašanja posjetitelja stranica. Pritom operater internetskih stranica prima različite podatke o korištenju kao što su podaci o pristupanju stranici, trajanju posjeta, korištenim operativnim sustavima i porijeklu korisnika. Na temelju tih podataka Google izrađuje profil koji se pridružuje određenom korisniku odnosno njegovu krajnjem uređaju.

Google Analytics se koristi tehnologijama koje omogućavaju ponovno prepoznavanje korisnika u svrhu analize korisničkog ponašanja (primjerice kolačići ili device fingerprinting (prikupljanje informacija o uređaju u svrhu njegove identifikacije i praćenja). Informacije o korištenju ovih internetskih stranica koje prikupi Google u pravilu se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju.

Taj alat za analizu koristi se na temelju čl. 6. st. 1. f GDPR-a. Analiza korisničkog ponašanja predstavlja legitiman interes operatera internetskih stranica u svrhu optimizacije njegove internetske ponude i reklame. Ako je zatražena odgovarajuća privola (primjerice privola za pohranu kolačića), podaci se obrađuju isključivo na temelju čl. 6. st. 1. a GDPR-a; privolu je moguće u svako doba opozvati.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacija IP-a

Na ovim internetskim stranicama aktivirali smo funkciju anonimizacije IP-a. Zahvaljujući tome, prije prosljeđivanja u SAD, Google će skratiti vašu IP adresu u državama članicama Europske unije ili u drugim državama članicama Europskog gospodarskog prostora. Cijela IP adresa prenijet će se na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo skratiti tek u iznimnim slučajevima. Po nalogu operatera ovih internetskih stranica, Google će koristiti ove informacije kako bi evaluirao korištenje ovih internetskih stranica, evaluirao vaš način korištenja, kako bi izrađivao izvještaje o aktivnostima na internetskim stranicama i operateru internetskih stranica pružao druge usluge povezane s korištenjem internetskih stranica i interneta. IP adresa prenesena s vašeg poslužitelja u okviru funkcije Google Analytics ne povezuje se s ostalim podacima Googlea.

Plugin za preglednik

Prikupljanje i obradu vaših podataka koje provodi Google možete spriječiti na način da preuzmete i instalirate plugin za preglednik dostupan na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Više informacija o načinu na koji Google Analytics postupa s korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Izvršenje obrade

S Googleom smo zaključili ugovor o izvršenju obrade te u cijelosti provodimo stroge propise tijela za zaštitu podataka pri korištenju alata Google Analytics.

Demografska obilježja alata Google Analytics

Ove internetske stranice koriste se funkcijom „demografska obilježja” alata Google Analytics kako bi se posjetiteljima mogli prikazivati odgovarajući reklamni oglasi objavljeni na Googleovoj marketinškoj mreži. Zahvaljujući tome moguća je izrada izvještaja koji sadržavaju podatke o dobi, spolu i interesima posjetitelja stranica. Ti podaci crpe se iz Googleovih reklama usmjerenih na interese, kao i iz podataka o posjetiteljima trećih strana. Ti se podaci ne mogu povezati s nekom određenom osobom. Tu funkciju možete u svako doba deaktivirati u postavkama oglasa na vašem Googleovom korisničkom računu ili možete alatu Google Analytics u potpunosti zabraniti prikupljanje podataka koji se odnose na vas kako je opisano pod točkom „Prigovor na prikupljanje podataka”.

Google Analytics E-Commerce Tracking

Ove internetske stranice koriste se funkcijom E-Commerce Tracking” alata Google Analytics. Funkcija E-Commerce Tracking omogućava operateru internetskih stranica analizu ponašanja posjetitelja stranica u pogledu kupovine i poboljšavanje online marketinške kampanje. Pritom se prikupljaju informacije kao što su one o izvršenim narudžbama, prosječnim vrijednostima narudžbi, troškovima slanja i vremenu od pregleda do kupovine nekog proizvoda. Te podatke Google može sažeti pod identifikacijskim brojem transakcije povezane s određenim korisnikom, odnosno njegovim uređajem.

Vrijeme čuvanja

Podaci koje Google pohrani na razini korisnika i događaja te koji su povezani s kolačićima, prepoznavanjem korisnika (primjerice putem korisničkog ID-a) ili marketinškog ID-a (primjerice kolačići dvostrukog klikanja, marketinški ID za Android) nakon 14 mjeseci se anonimiziraju odnosno brišu. Pojedinosti o tome možete potražiti na sljedećoj poveznici: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Google Ads

Operater internetskih stranica koristi se programom Google Ads. Google Ads je internetski marketinški program društva Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads nam omogućava oglašavanje na Googleovoj tražilici ili na drugim internetskim stranicama na temelju pojmova koje korisnik unese u Googleovu tražilicu (keyword targeting). Nadalje, ciljano oglašavanje moguće je na temelju korisničkih podataka koje prikuplja Google, primjerice o lokacijama i interesima (oglašavanje usmjereno na ciljne skupine). Kao operater internetskih stranica mi možemo analizirati, primjerice, pretraživane pojmove koji su pokrenuli prikazivanje naših oglasa te na koliko su oglasa korisnici reagirali kliknuvši.

Korištenje programa Google Ads temelji se na čl. 6. st. 1. f GDPR-a. Što učinkovitije stavljanje na tržište usluga ili proizvoda operatera internetskih stranica predstavlja njegov legitiman interes.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Ove internetske stranice koriste funkciju Google Analytics Remarketing. Pružatelj usluge je Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Remarketing analizira korisničko ponašanje na našim internetskim stranicama (npr. klik na određene proizvode) kako bi vas kao korisnike svrstao u određenu ciljnu skupinu za oglašavanje te vam pri kasnijim posjetima ponudio odgovarajuće reklamne poruke ostalih internetskih sadržaja (remarketing odnosno retargeting).

Osim toga, ciljne skupine za oglašavanje formirane pomoću funkcije Google Remarketing moguće je povezati s Googleovim funkcijama na različitim uređajima. Zahvaljujući tome, prikazivanje oglasa koji su bili prilagođeni vašim interesima na temelju vašeg prijašnjeg korisničkog ponašanja i ponašanja pri pretraživanju na jednom uređaju (primjerice na vašem mobilnom telefonu) moguće je i na drugim vašim uređajima (primjerice na tabletu ili osobnom računalu).

Ako imate Google račun, prilagodbu oglasa možete deaktivirati na sljedećoj poveznici: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korištenje funkcije Google Remarketing temelji se na čl. 6. st. 1. f GDPR-a. Što učinkovitije stavljanje na tržište proizvoda operatera internetskih stranica predstavlja njegov legitiman interes. Ako je zatražena odgovarajuća privola, podaci se obrađuju isključivo na temelju čl. 6. st. 1. a GDPR-a; privolu je moguće u svako doba opozvati.

Daljnje informacije i odredbe o zaštiti podataka možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka na poveznici: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Formiranje ciljnih skupina i uparivanje kupaca

Ciljne skupine formiramo, među ostalim, uparivanjem kupaca funkcije Google Remarketing. Pritom predajemo Googleu određene podatke o kupcima (primjerice adrese e-pošte) iz svojih popisa kupaca. Ako su ti kupci korisnici Googlea prijavljeni na svoje Google račune, prikazivat će im se prilagođeni oglasi iz Googleove mreže (primjerice na YouTubeu, Gmailu ili u tražilici).

Google Conversion Tracking

Ove internetske stranice koriste Google Conversion Tracking. Pružatelj usluge je Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Pomoću funkcije Google Conversion Tracking, Google i mi u mogućnosti smo prepoznati je li korisnik proveo određene aktivnosti. Zahvaljujući tome možemo, primjerice, procijeniti na koje dugme na našim internetskim stranicama je netko kliknuo, koliko često, te koje proizvode netko osobito često pregledava ili kupuje. Te informacije služe za izradu statistika o konverziji. Saznajemo ukupan broj korisnika koji su kliknuli na naše oglase i koje su aktivnosti pritom provodili. Ne dobivamo informacije na temelju kojih bismo mogli osobno identificirati korisnika. Sam Google koristi kolačiće za identifikaciju ili slične tehnologije prepoznavanja.

Korištenje funkcije Google Conversion Tracking temelji se na čl. 6. st. 1. f GDPR-a. Analiza korisničkog ponašanja predstavlja legitiman interes operatera internetskih stranica u svrhu optimizacije njegove internetske ponude i reklame. Ako je zatražena odgovarajuća privola (primjerice privola za pohranu kolačića), podaci se obrađuju isključivo na temelju čl. 6. st. 1. a GDPR-a; privolu je moguće u svako doba opozvati.

Više informacija o funkciji Google Conversion Tracking možete pronaći u Googleovim odredbama o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Newsletter

Podaci za newsletter

Ako želite primati newsletter ponuđen na internetskim stranicama, trebamo vašu adresu e-pošte te informacije na temelju kojih bismo mogli provjeriti vlasnika navedene adrese e-pošte i da ste suglasni primati newsletter. Ostali se podaci ne prikupljaju, odnosno prikupljaju se samo na dobrovoljnoj osnovi. Te podatke koristimo isključivo za slanje zatraženih informacija te ih ne prosljeđujemo trećim stranama.

Obrada podataka unesenih u obrazac za prijavu na newsletter odvija se isključivo na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. a GDPR-a). Suglasnost za pohranu podataka i adrese e-pošte te njezina korištenja za slanje newslettera možete u svako doba opozvati, primjerice putem poveznice na odjavu u newsletteru. Opoziv ne utječe na zakonitost protekle obrade podataka.

Podatke koje nama ili našem pružatelju usluge newslettera ostavite u svrhu pretplate na newsletter čuvamo do odjave, a nakon odjave ih brišemo s popisa primatelja newslettera. To ne utječe na podatke koji se kod nas pohranjuju u druge svrhe.

Nakon odjave s popisa primatelja newslettera, mi ili naš pružatelj usluge newslettera pohranit ćemo vašu adresu e-pošte na crnu listu kako bismo spriječili buduće slanje. Podaci s crne liste koriste se isključivo u tu svrhu te se ne povezuju s ostalim podacima. To je u vašem i našem obostranom interesu kako bismo ispunili zakonske obveze koje se odnose na slanje newslettera (legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. f GDPR-a). Vrijeme pohrane na crnoj listi nije ograničeno. Možete uložiti prigovor na pohranu ako vaši interesi prevagnu u odnosu na naš legitiman interes.

MailChimp s deaktiviranim mjerenjem uspješnosti

Ove internetske stranice za slanje newslettera koriste uslugu MailChimp. Pružatelj usluge jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, SAD.

MailChimp je usluga pomoću koje se, među ostalim, može organizirati slanje newslettera. Kad unesete podatke u svrhu primanja newslettera (primjerice adresu e-pošte), oni se pohranjuju na poslužiteljima MailChimpa u SAD-u. Deaktivirali smo Mailchimpovo mjerenje uspjeha tako da Mailchimp neće vrednovati vaše ponašanje pri otvaranju našeg newslettera.

Ako ne želite da se vaši podaci prosljeđuju Mailchimpu, morate se odjaviti s popisa primatelja newslettera. U tu svrhu, u svakom newsletteru nalazi se odgovarajuća poveznica za odjavu. Osim toga, pretplatu na newsletter možete ukinuti i izravno na internetskim stranicama.

Obrada podataka odvija se na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. a GDPR-a). Tu privolu možete u svako doba opozvati odjavivši se s popisa primatelja newslettera. Opoziv ne utječe na zakonitost protekle obrade podataka.

Podatke koje nama ili našem pružatelju usluge newslettera ostavite u svrhu pretplate na newsletter čuvamo do odjave, a nakon odjave ih brišemo s popisa primatelja newslettera. To ne utječe na podatke koji se kod nas pohranjuju u druge svrhe.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#9._Jurisdiction-Specific_Terms.

Nakon odjave s popisa primatelja newslettera, mi ili naš pružatelj usluge newslettera pohranit ćemo vašu adresu e-pošte na crnu listu kako bismo spriječili buduće slanje. Podaci s crne liste koriste se isključivo u tu svrhu te se ne povezuju s ostalim podacima. To je u vašem i našem obostranom interesu kako bismo ispunili zakonske obveze koje se odnose na slanje newslettera (legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. f GDPR-a). Vrijeme pohrane na crnoj listi nije ograničeno. Možete uložiti prigovor na pohranu ako vaši interesi prevagnu u odnosu na naš legitiman interes.

Pojedinosti možete pronaći u MailChimpovim odredbama o zaštiti podataka na poveznici: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zaključivanje ugovora o obradi podataka

S MailChimpom smo zaključili ugovor o obradi podataka kojim MailChimp obvezujemo da štiti podatke naših kupaca te da ih ne prosljeđuju trećim osobama.

7. Pluginovi i alati

Google Web Fonts

Ove stranice za univerzalan prikaz pisama koriste pisma (Web Fonts) koje osigurava Google. Pri učitavanju neke stranice, preglednik će postaviti potrebne Web Fontove u predmemoriju vašeg preglednika kako bi se tekstovi i pisma ispravno prikazivali.

U tu svrhu, preglednik koji koristite mora prihvatiti poveznicu na Googleove poslužitelje. Na taj način Google dobiva informaciju o tome da su s vaše IP adrese učitane naše internetske stranice. Korištenje Googleovih Web Fontova temelji se na čl. 6. st. 1. f GDPR-a. Jedinstven prikaz pisma na internetskim stranicama operatera internetskih stranica predstavlja legitiman interes operatera. Ako je zatražena odgovarajuća privola (primjerice privola za pohranu kolačića), podaci se obrađuju isključivo na temelju čl. 6. st. 1. a GDPR-a; privolu je moguće u svako doba opozvati.

Ako vaš preglednik ne podržava Web Fontove, koristit će se standardni font vašeg računala.

Dodatne informacije o Googleovim Web Fontovima možete pronaći na poveznici https://developers.google.com/fonts/faq, kao i u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Maps

Ova stranica koristi funkciju za karte Google Maps. Pružatelj usluge je Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za korištenje funkcije Google Maps potrebno je pohraniti vašu IP adresu. Te se informacije u pravilu prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju. Pružatelj usluge ovih internetskih stranica nema utjecaja na taj prijenos podataka.

Svrha korištenja funkcije Google Maps jest olakšani prikaz naših online ponuda i jednostavnije pronalaženje mjesta koja se spominju na našim internetskim stranicama. To predstavlja legitiman interes u smislu čl. 6. st. 1. f GDPR-a. Ako je zatražena odgovarajuća privola, podaci se obrađuju isključivo na temelju čl. 6. st. 1. a GDPR-a; privolu je moguće u svako doba opozvati.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Pojedinosti možete pronaći na sljedećoj poveznici: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Više informacija o postupanju s korisničkim podacima možete pronaći u Googleovoj izjavi o zaštiti podataka: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na ovim internetskim stranicama koristimo funkciju Google reCAPTCHA (u daljnjem tekstu „reCAPTCHA”). Pružatelj usluge je Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Pomoću funkcije reCAPTCHA nastoji se provjeriti unosi li podatke na ove internetske stranice (primjerice u obrazac za kontakt) čovjek ili automatizirani program. U tu svrhu, reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja internetskih stranica na temelju različitih obilježja. Analiza započinje automatski dolaskom posjetitelja na internetske stranice. U svrhu analize, reCAPTCHA obrađuje različite informacije (primjerice IP adresu, trajanje posjete internetskim stranicama ili kretanje miša). Podaci koji se prikupljaju pri analizi prosljeđuju se Googleu.

Analize funkcije reCAPTCHA odvijaju se u pozadini za čitavo vrijeme posjete. Posjetitelje internetskih stranica ne upozorava se na to da je u tijeku analiza.

Pohrana i analiza podataka odvijaju se se na temelju čl. 6. st. 1. f GDPR-a. Zaštita internetskih sadržaja od zlouporabe automatiziranim špijuniranjem i od neželjene pošte predstavlja legitiman interes operatera internetskih stranica. Ako je zatražena odgovarajuća privola, podaci se obrađuju isključivo na temelju čl. 6. st. 1. a GDPR-a; privolu je moguće u svako doba opozvati.

Daljnje informacije o Googleovoj funkciji reCAPTCHA možete pronaći u Googleovim odredbama o zaštiti podataka i Googleovim uvjetima korištenja na sljedećim poveznicama: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

8. eCommerce i pružatelji usluga plaćanja

Obrada podataka (podaci kupaca i podaci iz ugovora)

Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo ako su oni potrebni za opravdavanje, sadržajno oblikovanje ili izmjenu pravnog odnosa. To se odvija na temelju čl. 6. st. 1. b GDPR-a kojim se dopušta obrada podataka u svrhu izvršavanja ugovora ili radnje prije sklapanja ugovora. Osobne podatke o korištenju ovih internetskih stranica prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u mjeri u kojoj je to potrebno kako bismo korisniku omogućili ili obračunali uslugu.

Prikupljeni podaci o kupcima po izvršenju naloga ili po završetku poslovnog odnosa brišu se. To ne utječe na zakonske rokove za čuvanje podataka.

9. Vlastite usluge

Postupanje s podacima kandidata

Nudimo vam mogućnost da nam pošaljete svoju molbu (primjerice e-poštom, poštom ili putem online obrasca za prijavu kandidata). U daljnjem tekstu vas obavještavamo o opsegu, svrsi i korištenju vaših osobnih podataka prikupljenih u okviru postupka prijave kandidata. Jamčimo da se prikupljanje, obrada i korištenje vaših podataka odvija u skladu s vrijedećim zakonima o zaštiti podataka i ostalim zakonskim odredbama te da s vašim podacima postupamo strogo povjerljivo.

Opseg i svrha prikupljanje podataka

Kad nam pošaljete molbu, obrađujemo vaše s time povezane osobne podatke (primjerice podatke za kontakt i komunikaciju, natječajnu dokumentaciju, bilješke s razgovora za posao itd.) u mjeri u kojoj je to potrebno za donošenje oduke o zasnivanje radnog odnosa. Pravna osnova za to jest čl. 6. st. 1. b GDPR-a (općenito o početku ugovornog odnosa) te – ako ste dali suglasnost – čl. 6. st. 1. a GDPR-a. Privolu je moguće u svako doba opozvati. Vaši osobni podaci unutar našeg poduzeća prosljeđuju se isključivo osobama koje sudjeluju u obradi vaše molbe.

Ako vaša molba bude prihvaćena, podaci koje dostavite kao uspješan kandidat pohranjuju se u naše sustave za obradu podataka u svrhu zaključivanja radnog odnosa na temelju čl. 6. st. 1. b GDPR-a.

Vrijeme čuvanja podataka

Ako vam ne možemo ponuditi radno mjesto, ako vi odbijete ponuđeno radno mjesto ili povučete svoju molbu, na temelju svojih legitimnih interesa pridržavamo pravo čuvanja podataka koje ste nam proslijedili (čl. 6. st. 1. f GDPR-a) do šest mjeseci od završetka natječajnog postupka (odbijanje ili povlačenje molbe). Nakon toga, podaci se brišu, a natječajna dokumentacija uništava. Podaci se čuvaju osobito kao dokaz u slučaju pravnog spora. Ako se pokaže da će podaci biti potrebni po isteku roka od šest mjeseci (primjerice na temelju mogućeg ili postojećeg pravnog spora), podaci se brišu tek kad prestane postojati svrha njihove daljnje pohrane.

Osim toga, podaci se mogu čuvati dulje ako ste dali odgovarajuću privolu (čl. 6. st. 1. a GDPR-a) ili ako brisanje nije dopušteno na temelju zakonskih rokova za čuvanje podataka.

Uvrštavanje na popis kandidata

Ako vam ne ponudimo radno mjesto, postoji mogućnost da vas uvrstimo na popis kandidata. Ako vas primimo, svi dokumenti i podaci iz molbe preuzimaju se na popis kandidata kako bismo vas mogli kontaktirati u slučaju da se otvori odgovarajuće radno mjesto.

Uvrštavanje na popis kandidata odvija se isključivo na temelju vaše izričite privole (čl. 6. st. 1. a GDPR-a). Davanje privole je dobrovoljno te nije povezano s natječajnim postupkom koji je u tijeku. Ispitanik može svoju privolu u svako doba opozvati. U tom se slučaju podaci s popisa kandidata neopozivo brišu ako nema pravnih razloga za njihovo čuvanje.

Podaci s popisa kandidata neopozivo se brišu najkasnije dvije godine nakon davanja privole.

Zaštita podataka – preuzimanja:

Obavijest o zaštiti podataka za primatelje franšize
Obavijest o zaštiti podataka za kupce
Obavijest o zaštiti podataka za dobavljače i pružatelje usluga

Najnovije vijesti